• eng-flag

21-11-2017 - 15:32

Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng

- Địa chỉ: số 83/1, đường Huỳnh Ngọc Khuê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: (+84-236) 3759595

- Fax: (+84-236) 3759595

- Email: haindeco.dng@gmail.com

 

. . . . .