CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY
Văn bản


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1538/LĐTBXH-QLLĐNN 09/05/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 1538/LĐTBXH-QLLĐNN thay thế công văn số 2176/ LĐTBXH-QLLĐNN ngày 09/6/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp về việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan
1123/LĐTBXH-QLLĐNN 06/04/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa TTS sang Nhật Bản
3732/LĐTBXH-QLLĐNN 01/01/1970 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Chấn chỉnh hoạt động đưa TTS Việt Nam sang Nhật Bản
2176/LĐTBXH-QLLĐNN 09/06/2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan
52/2014/NĐ-CP 23/05/2014 Chính Phủ Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
22/2013/TT-BLĐTBXH 15/10/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QUY ĐỊNH MẪU VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
21/2013/TT-BLĐTBXH 10/10/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QUY ĐỊNH MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯỢC THỎA THUẬN KÝ QUỸ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 Chính Phủ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
2620/LĐTBXH-QLLĐNN 09/08/2011 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011
21/2007/TT-BLĐTBXH 08/10/2007 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  1 2 ...