CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

22-05-2019 - 05:15

Công ty cổ phần Phát triển Công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 19/5/2019, Công ty cổ phần Phát triển Công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đăng Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Xuân Từ, Phó Giám đốc Sở Công thương.

 
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Năm 2018, trong bối cảnh có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã đề ra; thường xuyên quan tâm việc đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị hiện đại, xây dựng thương hiệu công ty. Tổng doanh thu đạt trên 181 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 5.482 triệu đồng; lợi nhuận đạt trên 2.025 triệu đồng; lương bình quân đạt 8,0 triệu đồng/người/tháng, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế và các chính sách cho người lao động. Công tác quốc phòng, an ninh, an toàn lao động được chú trọng, thường xuyên quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong năm Công ty được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy Ban nhân dân tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen; Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
 
Đồng chí Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội
 
Thực hiện kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người lao động trong Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những thế mạnh của công ty, duy trì thương hiệu đã có, có chiến lược Maketing hợp lý “Mỗi người một thông tin – Mỗi ngày một thông tin”, tiếp tục đầu tư thêm thiết bị thi công hiện đại, đồng bộ để đáp ứng nhu cầu sản xuất, không ngừng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, trọng tâm là quản lý, sử dụng xe máy hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại doanh nghiệp, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; xúc tiến mở rộng thị trường,… thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thường xuyên quan tâm phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể; tăng cường công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng việc học tập chuyên đề năm 2019 xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy định nêu gương trong đảng viên, người lao động; đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ, quan tâm công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể nhằm góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Đảng bộ, Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 

Phan Xuân Bính - Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối

. . . . .