CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY
Công văn


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1538/LĐTBXH-QLLĐNN 09/05/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 1538/LĐTBXH-QLLĐNN thay thế công văn số 2176/ LĐTBXH-QLLĐNN ngày 09/6/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp về việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan
1123/LĐTBXH-QLLĐNN 06/04/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa TTS sang Nhật Bản
3732/LĐTBXH-QLLĐNN 01/01/1970 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Chấn chỉnh hoạt động đưa TTS Việt Nam sang Nhật Bản
2176/LĐTBXH-QLLĐNN 09/06/2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan
2620/LĐTBXH-QLLĐNN 09/08/2011 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011