CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

24-06-2022 - 09:40

Ban kinh tế Trung ương khảo sát hoạt động xuất khẩu lao động tại Công ty HAINDECO

Sáng nay (24/6), Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty CP Phát triển công nghiệp – Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh.

Cùng đi với Đoàn còn có đồng chí Trương Thanh Huyền – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trí Lạc  - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở lao động TBXH Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Thành phố Hà Tĩnh.

Nội dung làm việc nhằm khảo sát, đánh giá việc tổng kết Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (Chỉ thị số 16) cũng như đánh giá kết quả hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty.

Đồng chí Lê Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của Công ty

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty nêu những kết quả nổi bật trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong 10 năm qua, Công ty đã tổ chức đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho hơn 5.000 lao động, đã đưa được 4.545 người lao động sang làm việc ở nước ngoài (Trong đó: Nhật Bản 4.062 người, Malaysia 483 người) góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Bình quân mỗi năm người lao động do Công ty đưa đi gửi về Việt Nam khoảng 24.000.000 USD, tương đương 552 tỷ đồng. Lao động đi qua Công ty chưa có trường hợp khiếu kiện, khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng; tỷ lệ lao động bỏ trốn chưa đến 1%. Công ty đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, huyện tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho lao động vay vốn ưu đãi xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho nhiều lao động được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, xuất cảnh đúng kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Gia Liêm - Phó cục trưởng Cục QLLĐNN phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó trưởng ban kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn đánh giá kết quả hoạt động XKLĐ của Công ty tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Ngọc An cho biết: thực hiện Chỉ thị số 16, Công ty đã thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều gia đình, địa phương trên cả nước. Đặc biệt là Công ty đã làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động, liên kết với đối tác nước ngoài cử chuyên gia sang Việt Nam đào tạo nghề cho lao động theo đúng yêu cầu của đối tác. Trong thời gian tới, Công ty cần đẩy mạnh công tác “hậu xuất khẩu lao động”, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng sau khi lao động kết thúc hợp đồng về nước, kết hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền.

. . . . .