CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

07-11-2017 - 10:01

Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh tại Thành phố Hà Nội

Quyết định thành lập số: 130 QĐ/CT ngày 14/7/1999 của Giám đốc công ty về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Thành phố Hà Nội.

                  +  Địa chỉ: A1 Lô C8, KĐT Đại Kim-Định Công, phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội 

                  +  Điện thoại: (04)  66842828;                        + Fax: (04) 66842828

                  +  E.mail :  info@haindeco.org

+ Người đứng đầu : Lê Thị Thanh      - Chức vụ :  Giám đốc CN

+ Điện thoại di động: 0988 852413

Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh  tại Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Hà Nội) là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh, thực hiện chức năng: Hoạt động sản xuất, kinh doanh theo những lĩnh vực kinh doanh ghi trong Giấy đăng ký kinh doanh của Chi nhánh.

 Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh tại Thành phố Hà Nội là đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập.

- Có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng trong nước theo qui định của Pháp luật Việt Nam.

. . . . .