CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

17-07-2020 - 16:35

Hội nghị tại Hà Tĩnh: Tham vấn địa phương về lồng ghép giới trong dự thảo Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

 

Ban Chủ tọa Hội nghị

Ngày 16/7/2020, tại Hà Tĩnh, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Tham dự và chủ trì Hội thảo có ông Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Uỷ viên Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu chào mừng Hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Uỷ viên Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội hoan nghênh và đánh giá tích cực hoạt động lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là tại các địa phương, cơ sở cho việc hoàn thiện Dự án Luật, đồng thời hy vọng rằng các cuộc thảo luận tại Hội thảo sẽ chuyên sâu, phản ánh thực tế công tác triển khai tại địa phương, góp phần tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật.

Khai mạc Hội thảo, ông Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cám ơn và đánh giá cao Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với việc đóng góp, hoàn thiện Dự thảo Luật và mong muốn lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến từ Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan hữu quan tại Hà Tĩnh góp ý đối với Dự thảo Luật.

Tại Hội thảo, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã giới thiệu về nội dung Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), những điểm sửa đổi, bổ sung chính của dự thảo Luật trong đó có nội dung về vai trò giới, lồng ghép giới trong Dự thảo. Mục tiêu trọng tâm của các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật nhằm tạo môi trường minh bạch và đồng bộ cho hoạt động đưa người lao động lao động đi làm việc ở nước ngoài, giảm chi phí và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như các quy định pháp luật mới được ban tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia tiếp nhận lao động cũng như các quy định của pháp luật quốc tế.

Tại Hội thảo, đại diện Đoàn Đại biểu quốc hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về quản lý nhà nước đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; những vấn đề quan tâm, mong muốn để tăng cường hiệu quả công tác phương quản lý nhà nước trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa từ công tác tạo nguồn, đào tạo, chuẩn bị cho người lao động, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ hoạt động trên địa bàn Tỉnh, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài, công tác cập nhật thông tin, dữ liệu của người lao động hoàn thành hợp đồng về nước để đảm bảo việc hỗ trợ hiệu quả cho người lao động trong quá trình hoà nhập cũng như tìm việc làm phù hợp, phát huy kỹ năng, tăng nghề, kiến thức của người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển lao động cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước đã cám ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu và nhấn mạnh Luật sửa đổi lần này ngoài việc bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường công tác quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương, giảm chi phí cho người lao động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cũng như thúc đẩy, sử dụng hiệu quả đội ngũ lực lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước./.

Theo dolab.gov.vn

. . . . .