CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

17-09-2022 - 09:40

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN

 

Vừa qua, cơ quan chức năng Nhật Bản đã xây dựng và phát hành video giới thiệu tổng quan về Chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản và những tư vấn dành cho các bạn sắp tới sẽ làm việc và học tập với tư cách là thực tập sinh kỹ năng cũng như các bạn đang là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản (https://www.youtube.com/watch?v=d3YGyx_w55k).

Doanh nghiệp dịch vụ được khuyến khích sử dụng video này để giới thiệu với các ứng viên, những người sắp tới sẽ làm việc và học tập với tư cách là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản.

Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn mong muốn sang Nhật Bản với tư cách thực tập sinh kỹ năng và trong thời gian thực tập tại Nhật Bản.

Nguồn: http://www.dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=7566

. . . . .