CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY
Ngày đăng: 20-01-2023
Qua 30 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh (Haindeco) đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhiều Bằng khen, cờ Thi đua của Trung ương, của tỉnh.
TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

Loading the player...
THÔNG TIN THỜI TIẾT